Mevold Syd

Mevold Syd er et nytt felt sørøst mellom dagens utbygging på Mevold og Eidskrem.
Her kommer det både eneboligtomter og tomter for konsentrert bebyggelse.

På grunn av funn av kulturminner i nedre og vestre del av planområdet må planen over tomtene endres noe. Dette medfører at vi må utsette salgsstart av disse tomtene.
Vi er sikre på at vi skal finne en god løsning for tomtene og vi håper dere vil vente tålmodig sammen med oss.

Meld interesse her: